Don't Miss

逾六成市民揀優質 專營的士32蚊起錶(紀曉風)

By on March 10, 2017

原文刊於《信報》的「紀曉風/獨眼香江」專欄

圖片:郭錫榮 攝

圖片:郭錫榮 攝

專營的士起錶價32至36元,市民會不會乘搭?政府準備推出主打服務優質的專營的士試驗計劃,建議批出3個專營權,每車隊上限200輛,合共新增600架,最快明年招標。究竟這能為本地的士業做大個餅,還是僧多粥少為市場帶來更大競爭?有正提供優質的士服務的車行坦言,對專營的士前景模糊,但個別仍有興趣參與競投。

運輸署去年5月委託顧問公司收集市民對專營的士意見,透過電話訪問2000名市民,超過六成受訪者稱即使未知收費也考慮乘搭;近9%稱若收費高三至五成也會選搭專營的士;逾3%則說若收費高六至十成仍會考慮選搭。

2年蝕2000萬 業界唔睇好

不過,正營運「類優質的士」業界表明「唔睇好」計劃。忠誠車行董事總經理鄭克和表示,公司2015年推「星群的士」,車隊至今有近百輛,每次預約費40元。他指星群無論在價錢、車隊規模和配套上,都很接近「專營的士」,惟2年間已蝕近2000萬元。「做咗2年,得出嘅心得係繁忙時間啲客唔介意畀多啲錢,但非繁忙時間多數客都唔肯,即使繁忙時間做多兩轉都幫補唔到好多。」鄭坦言即使政府落實計劃,自己暫無意競投。

另一優質車隊「JUMBO TAXI(珍寶的士)」由車行組成,創辦人周國強以自身經驗質疑專營的士能否營運,「我哋在市區完全唔夠普通的士搶,點解專營的士得?而家市場上已有不少優質的士,仲有UBER。」但周說仍會考慮競投,因「唔想外人入侵業界」。珍寶的士其實也很貼近政府的專營的士要求,如車廂設免費Wi-Fi及手機充電、監察司機駕駛態度裝置等,預約附加費50元,亦有投訴機制,若投訴成立該程車費全數歸還乘客。

「鑽的」行政總裁梁淑儀歡迎政府計劃,惟她質疑市場能否提供足夠司機人手。她表示其公司現有21名「優質司機」,但當初招攬他們合作十分困難,故日後若要在市面上找到600名「優質司機」絕非易事。

料明年完成法案草擬

政府消息人士認為專營的士仍有其吸引之處,因不設牌價,營辦商只須向政府建議專營權費用,評審時價高者會加分。研究文件將於下周五交由立法會交通事務委員會討論,專營的士須以新法例規管,料最快明年完成法案草擬,若順利可同年招標。

其實,的士車主也非全盤否定專營的士,只是普遍建議先讓業界自行完善服務,在政府規管下試行優質的士,若失敗再由政府出手。

對此,政府消息人士反駁,指純靠業界自行完善屬人治,專營的士才是一個制度管治,「而家嘅的士牌係永久,我哋冇法例可以要求車主做任何事,佢而家話會跟政府標準,但有一日佢唔跟,我哋真係奈佢唔何,專營的士就唔同,得5年期,期間做得太差我哋有權即時收番個牌。」

消息人士續指出,當局不會考慮Uber合法化,但其可參與專營的士競投,惟老紀向Uber了解,不獲回應。

黃俊耀 攝

圖片:黃俊耀 攝

 

更多紀曉風文章:

支持 StartupBeat

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們